فرم اعطا نمایندگی

آپلود قرارداد

نام شرکت یا فروشگاه:

نام مدیر مجموعه:

وضعیت ملک:

نوع ملک:

استان مورد تقاضا:

شهر:

آدرس پستی:

کد پستی:

تلفن:

موبایل:

ایمیل:

میزان تحصیلات:

بارگزاری پروانه کسب:

بارگزاری کارت ملی:

بارگزاری شناسنامه:

بارگزاری اجاره نامه یا سند ملکیت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.