میکرو اس دی اوو پلاس سامسونگ ظرفیت 512 گیگابایت

میکرو اس دی اوو پلاس سامسونگ ظرفیت 256 گیگابایت

میکرو اس دی اوو پلاس سامسونگ ظرفیت 128 گیگابایت

میکرو اس دی اوو پلاس سامسونگ ظرفیت 64 گیگابایت

کارت حافظه میکرو اس دی لکسار 633X ظرفیت 256گیگابایت

کارت حافظه میکرو اس دی لکسار 633X ظرفیت 128گیگابایت

کارت حافظه میکرو اس دی لکسار 633X ظرفیت 64گیگابایت

کارت حافظه میکرو اس دی لکسار 633X ظرفیت 32گیگابایت

کارت میکرو اس دی Lexar 633x ظرفیت 512 گیگابایت